Polityka bezpieczeństwa/ Code of conduct

Zweihander: Bezpieczeństwo

Code of Conduct

Poniższy  dokument ma na celu uporządkowanie zasad współżycia społecznego i zachowania w obliczu sytuacji niebezpiecznych na larpie. Dotyczy zarówno bezpieczeństwa fizycznego, jak i psychicznego graczy. Jest rozwinięciem treści z Podręcznika Gracza (Kultura gry, Zabronione zachowania, Arbitrzy) i Regulaminu Zweihandera. Wszyscy gracze są zobowiązani do zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami. 

Udział w grze Zweihander to pewnego rodzaju umowa społeczna: wszyscy uczestnicy zgadzają się na trzymanie się określonych w Podręczniku Gracza zasad, żeby zapewnić sobie i współgraczom bezpieczeństwo i pozytywne doświadczenie. Organizatorzy i arbitrzy czuwają nad przestrzeganiem zasad, natomiast nie są w stanie być wszędzie. Mają też ograniczone możliwości egzekwowania przestrzegania zasad przez uczestników. Ważne zatem jest dawanie innym uczestnikom dobrego przykładu. Apelujemy o rozsądne reagowanie na niebezpieczne sytuacje – deeskalację konfliktów, uważną obserwację otoczenia i sprawne przekazywanie informacji arbitrom na temat wypadków i łamania zasad.  Ingerując w sytuację pamiętaj o stawianiu swojego własnego bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. 

Jeśli Ty lub inna osoba potrzebujesz pomocy organizacji, nie wahaj się skontaktować z arbitrem/organizatorem. Nie rozwiążemy problemów, jeśli nie będziemy o nich wiedzieć.

W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć kilka obszarów w których organizatorzy będą stosowali podejście “zero tolerancji” (usunięcie sprawcy z terenu gry i ewentualne poinformowanie policji o zaistniałej sytuacji w przypadku łamania prawa):

 • wnoszenie i rozprowadzanie nielegalnych substancji psychoaktywnych;
 • molestowanie, przemoc na tle seksualnym;
 • dyskryminacja, prześladowanie na tle orientacji, seksualności, wyglądu, przekonań, wierzeń, pochodzenia (np. społecznego).

Bezpieczeństwo indywidualne

 • Każdy gracz jest odpowiedzialny za swoje własne bezpieczeństwo.
 • Każdy gracz jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Stosowanie nielegalnych substancji psychoaktywnych jest zabronione pod groźbą usunięcia z terenu gry.

Co możesz zrobić dla swojego własnego bezpieczeństwa?

 • Pamiętaj o nawodnieniu i regularnym jedzeniu oraz dbaj o odpowiednią ilość snu. Udział w larpie bitewnym to duży wysiłek fizyczny.
 • Stosuj umiar w spożyciu alkoholu – tak, żeby nie być zagrożeniem dla siebie i innych. Nie wychodź do walki pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, jeśli zaburzają Twoją percepcję i zdolności psychomotoryczne w taki sposób, że możesz być niebezpieczny dla siebie lub innych.
 • Uważaj na kleszcze – sprawdzaj skórę kiedy tylko masz możliwość. 
 • Smaruj twarz kremem z filtrem. 
 • Przywieź ze sobą małą apteczkę – lek przeciwbólowy i zapas plastrów może okazać się wybawieniem! Nie zapomnij też o lekach, które przyjmujesz na stałe.
 • Uważaj na nierówności terenu, zwłaszcza w ciemności. Dobrym pomysłem jest zabranie ze sobą klimatycznego źródła światła. 
 • Bądź świadom własnych granic fizycznych i psychicznych. Nie zmuszaj się do grania rzeczy niekomfortowych lub trudnych według własnej skali.

Konie

Na Zweihanderze będzie kilka koni. Zachowajcie ostrożność, konie są zwierzętami i nie można w 100% przewidzieć ich zachowań, nawet mimo starannego szkolenia. Nad końmi będą czuwać ich jeźdźcy (grający NPC) lub doświadczeni opiekunowie – w razie wątpliwości jak się zachować – zapytaj. Czego nie należy robić:

 • Dotykać koni;
 • Karmić koni;
 • Pochodzić od tyłu do koni na odległość 2 metrów – zasięg kopyt jest dużo większy niż może się wydawać;
 • Stawać w bezpośredniej bliskości konia z każdej innej strony niż zad (zachowaj minimum 1 metr odstępu);
 • Wykonywać gwałtownych ruchów i krzyczeć bezpośrednio w pobliżu koni
 • Rzucać czymkolwiek w konie lub w ich bezpośrednie pobliże;
 • Zastępować drogi koniowi w ruchu lub podejmować prób zatrzymania konia lub jego jeźdźca;
 • Jeśli konie są za ogrodzeniem – przekraczać ogrodzenia.

Konie nie biorą udziału w walkach, nie wolno zatem w żaden sposób atakować ani konia ani jeźdźca – oboje się “nietykalni”. Jeśli będziesz świadkiem sceny  konnej “walki”, pamiętaj: będzie to sytuacja inscenizowana, nie dołączaj do niej. Przykład: dowódca strony prowadzi oddział jadąc wierzchem – w tej sytuacji jest on poza zasięgiem łuczników strony przeciwnej.  

Traktuj konie jako element inscenizacji, nie jako część gry z którą można wchodzić w interakcje (tak jak obozy, do których nie ma dostępu strona przeciwna). Oczywiście jeźdźcy / opiekunowie również tworzą świat gry.

Komunikacja gracz-gracz, odgrywanie

 • Na Zweihanderze stosujemy zasadę “zero tolerancji” dla prześladowania na tle orientacji, seksualności, wyglądu, przekonań, wierzeń, pochodzenia (np. społecznego). 
 • Nie wolno używać obraźliwych określeń, które mogłyby się odnosić do gracza, a nie do postaci (np. “gruby”, “kurdupel”), jeśli nie została wyrażona wyraźna zgoda ze strony nazywanego gracza.
 • Bezwzględne reagowanie na słowa bezpieczeństwa jest kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa Twoich współgraczy! (Przypomnienie słów bezpieczeństwa w dalszej części dokumentu)
 • Na larpie Zweihander zabronione jest odgrywanie gwałtów i jakiejkolwiek przemocy seksualnej.
 • Nie eskaluj awantur! 
 • Pamiętaj, że “Nie” oznacza “Nie” – także na imprezie po zakończeniu larpa.

Walka

 • Zawsze zgłaszaj niebezpieczne sytuacje i łamanie zasad przez współgraczy arbitrom. 
 • Noś hełm w bitwie!
 • Nie wolno atakować innego gracza z zamiarem zadania rzeczywistych obrażeń lub nadmierną/nieadekwatną siłą.
 • Pamiętaj, że nie ma walk między stronami konfliktu w obozach. Jeśli odgrywasz przemoc w obozie, pamiętaj że bliska odległość od ognia i odciągów namiotów może spowodować dodatkowe zagrożenie.

Słowa bezpieczeństwa – przypomnienie

 1. Yellow
 • Użyj słowa Yellow, żeby powstrzymać intensyfikację sceny
 • Przykładowo, możesz go użyć, gdy gra zbliża się do granicy Twojego komfortu fizycznego lub psychicznego
 • Jeśli Twój współgracz używa słowa Yellow:
  • w rozmowie zejdź z poruszanego właśnie tematu, nie zadawaj kolejnych pytań na dany temat;
  • w walce (i nie tylko) – bądź ostrożniejszy/a, nie intensyfikuj kontaktu fizycznego;
  • nie musisz przerywać interakcji.
 1. Red
 • Użyj słowa Red, jeśli stało się coś co wymaga przerwania gry – grozi Ci niebezpieczeństwo lub doznałeś/-aś urazu fizycznego lub psychicznego;
 • Można używać słowa Red wobec scen innych graczy – jeśli jasne jest złamanie zasad gry lub jako świadek widzisz realne niebezpieczeństwo (np. widzisz, że ktoś walczy uszkodzoną bronią z której wystaje pręt, lub widzisz łucznika przymierzającego się do wystrzelenia uszkodzonej strzały) ;
 • Jeśli usłyszysz słowo Red
  • masz obowiązek przerwać grę i powtórzyć Red (tak, żeby inni współgracze słyszeli);
  • wszyscy świadkowie sytuacji są zobowiązani do upewnienia się, czy osoba, która wypowiedziała słowo Red, jest bezpieczna, czy nie potrzebuje pomocy medycznej, etc.; 
  • dopiero, gdy zagrożony uczestnik bezpiecznie opuści scenę lub sytuacja zostanie wyjaśniona, można wznowić grę.
 1. Zachowaj mir
 • Fraza używana do przywołania współgraczy do porządku i zaprzestania offtopowania, czyli wychodzenia ze swojej postaci i nieklimatycznych zachowań

Pomoc w trakcie wydarzenia

 1. Arbiter
 • pierwsza linia kontaktu uczestnika z organizacją – do arbitra zgłaszaj się w pierwszej kolejności w przypadku problemów;
 • osoba oznaczona chorągiewką w kratkę na długim, drewnianym drzewcu;
 • osoba odpowiedzialna za: rozstrzyganie konfliktów między graczami, przestrzeganie zasad fair play i bezpieczeństwa w trakcie potyczek;
 • na grze będzie obecnych 4-5 arbitrów.

Z jakim problemem można się zgłosić do arbitra?

 • z każdym, który wymaga interwencji organizacji – w razie potrzeby arbiter przekaże informację dalej lub skieruje Cię do odpowiedniej osoby;
 • naruszenie zasad gry przez innego gracza;
 • spór z innym graczem;
 • wypadek lub inna okoliczność wymagająca pomocy medycznej.

Uprawnienia arbitra

 • wydawanie poleceń uczestnikom (patrz: Regulamin Zweihandera, § 3 Prawa i obowiązki uczestnika, pkt. 17);
 • zawieszenie walki (za pomocą słowa Red);
 • przeniesienie walk na bezpieczniejszy teren;
 • udzielenie ostrzeżenia uczestnikowi;
 • czasowe usunięcie uczestnika z gry;
 • udzielenie czasowego zakazu uczestnikowi udziału w walce;
 • udzielenie czasowego lub stałego zakazu używania konkretnego typu broni przez uczestnika;
 • całkowite usunięcie uczestnika z gry – w porozumieniu z organizatorem.

Wizerunki i nazwiska arbitrów zostaną opublikowane przed wydarzeniem. Będą też dostępne na stanowisku akredytacji głównej i w orgówce. 

 1. Kwatermistrz armii
 • w obozie Averlandu i w obozie Wissenlandu znajdują się obozy kwatermistrza armii oznaczone chorągiewkami;
 • UWAGA: kwatermistrz armii to inna osoba niż kwatermistrz oddziału.

Z jakim problemem można się zgłosić do kwatermistrza armii?

 • z każdym, który wymaga interwencji organizacji – w razie potrzeby kwatermistrz przekaże informację dalej lub skieruje Cię do odpowiedniej osoby;
 • potrzeba rozmowy z osobą zaufania – kwatermistrz armii odnajdzie ją dla Ciebie;
 • wypadek lub inna okoliczność wymagająca pomocy medycznej – w obozie kwatermistrza armii znajduje się apteczka, będzie on też mógł sprawnie poinformować ratownika i pielęgniarkę obecnych na wydarzeniu;
 • pożar – w obozie kwatermistrza armii znajduje się gaśnica.
 1. Osoba zaufania
 • wyznaczony gracz/graczka, z którą możesz porozmawiać na każdy temat, również trudny lub delikatny;
 • jest osobą bezstronną; 
 • nie jest organizatorem i wszystko o czym rozmawiacie zostaje między Wami;
 • może zasugerować Ci zgłoszenie się do organizatora, jeśli np. jesteś osobą poszkodowaną w wyniku złamania zasad, istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa lub sytuacja wymaga dalszych wyjaśnień;
 • wesprze Cię, jeśli zdecydujesz się na rozmowę z organizatorem;
 • nie ma przygotowania psychologicznego, ale wysłucha Cię z uwagą i zrozumieniem;
 • osobami zaufania są tylko członkowie społeczności, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią i wykazują się odpowiednią wrażliwością.

W jakich sytuacjach możesz zgłosić się do osoby zaufania?

 • z każdym problemem, który chcesz omówić z kimś bezstronnym;
 • jeśli uważasz, że Twój problem jest zbyt trudny albo – przeciwnie – błahy, by rozmawiać o nim z organizatorem i sądzisz, że łatwiej będzie Ci będzie pogadać z innym uczestnikiem/uczestniczką.

Jak znaleźć osobę zaufania? 

Jeśli jednej z osób zaufania nie ma w zasięgu wzroku, udaj się do obozu kwatermistrza armii i poproś kwatermistrza o znalezienie jej dla Ciebie.

Wizerunki i nazwiska osób zaufania zostaną opublikowane bezpośrednio przed wydarzeniem. Będą też dostępne na stanowisku akredytacji głównej i w orgówce. 

Jeśli spotkacie się z przemocą, agresją, molestowaniem w dowolnej formie lub działaniami wykraczającymi poza przyjęte normy, powinniście jak najszybciej to zgłosić organizatorowi. Organizatorem odpowiedzialnym za temat bezpieczeństwa uczestników jest Kaja Michałowicz (orgówka, 607148454).

 1. Organizator 
 • Organizatorzy biorą udział w wydarzeniu jako gracze i obsługa, dlatego możesz ich spotkać na całym terenie gry
 • W orgówce (odpowiednio oznaczony domek przy akredytacji i parkingu) przez cały czas trwania wydarzenia dyżuruje organizator

W jakich sytuacjach możesz się zgłosić do organizatora?

 • W każdej. Nie wstydź się, nie obawiaj, porozmawiaj z organizatorem o tym, co Cię nurtuje. 

Wizerunki i nazwiska organizatorów zostały opublikowane na stronie www.zweihander.pl

 1. Punkt medyczny
 • W orgówce znajduje się punkt medyczny, w którym stacjonują ratownik KPP i pielęgniarka.

W jakiej sytuacji możesz zgłosić się do punktu medycznego?

 • W każdej sytuacji wymagającej wykwalifikowanej pomocy medycznej (podejrzenie złamania, skręcenie).

Pamiętaj, że w obozach kwatermistrzów armii znajdują się apteczki! 

Ważne kontakty

Orgówka: 607148454

Placówki ochrony zdrowia: 

Szpital Powiatowy

Myszków ul. Wolności 29

tel. (34) 313 88 80

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach

ul. T. Kościuszki 31 (poradnia dla dorosłych i dzieci), 42-310 Żarki,

tel. (34) 314 80 31, (34) 314 80 29,

Apteki: 

Kościuszki 1, Żarki; Moniuszki 21, Żarki; Sobieskiego 22, Niegowa

Numer alarmowy: 112

[ENG]

Zweihander: Safety

Code of Conduct

The following document is intended to systematise the rules of coexistence and behaviour in the face of dangerous situations on a larp. It deals with both the physical and psychological safety of the players. It is an elaboration of the contents of the Player’s Handbook (Game Culture, Prohibited Behaviours, Arbiters) and the Zweihander Terms and Conditions. All players are required to familiarise themselves with the above-mentioned documents. 

Taking part in a Zweihander game is a kind of social contract: all participants agree to abide by the rules, as defined in the Player’s Handbook, in order to ensure safety and a positive experience for themselves and their fellow players. While the organisers and arbiters ensure that the rules are followed, they are not able to be everywhere. They are also limited in their ability to enforce compliance by participants. It is therefore important to set a good example to other participants. We ask you for a sensible reaction to dangerous situations – try to de-escalate conflicts, carefully observe the surroundings and convey efficiently information about accidents and rule violations to the arbiters. When intervening in a situation, remember about your own safety first.

If you or anyone else needs help from the organisers’ team, do not hesitate to contact the arbiter/organiser. We can’t solve serious problems if we do not know about them.

At this point we would like to highlight a few situations where the organisers will take a “zero tolerance” approach (removing the offender from the game site and possibly informing the police of the situation):

 • carrying and distributing illegal psychoactive substances;
 • harassment, sexual violence;
 • discrimination, harassment on the grounds of orientation, sexuality, appearance, beliefs, faith, origin (e.g. social).

Individual Safety

 • Each player is responsible for their own safety.
 • Every player is insured against accidents.
 • The use of illegal psychoactive substances is prohibited under the penalty of removal from the game area.

What can you do for your own safety?

 • Remember to stay hydrated and eat regularly, make sure you get enough sleep. Taking part in a battle larp can be physically strenuous.
 • Use alcohol in moderation – so that you do not pose a danger to yourself or others. Do not go into battle under the influence of alcohol or psychoactive substances!
 • Watch out for ticks – check your skin whenever you have the opportunity. 
 • Apply sunscreen to your face regularly. 
 • Bring a small first aid kit with you – painkillers and a supply of plasters can be a lifesaver! And don’t forget any medication you take on a regular basis.
 • Watch out for uneven terrain, especially in the dark. It’s a good idea to take an in-game light source with you.
 • Be aware of your own physical and mental limits. Don’t force yourself to play things that are uncomfortable or difficult to you.

Horses

There will be several horses at Zweihander. Use caution, horses are animals and their behaviour cannot be 100% predicted, even despite careful training. The horses will be supervised by their riders (played by NPCs) or experienced handlers – if in doubt about how to behave – ask. Prohibited behaviours include:

 • Touching horses;
 • Feeding horses;
 • Approaching the horses from their back at a distance of less than 2 metres – the range of hooves is much greater than you may think; 
 • Standing in close proximity to the horse on any side other than the rump (keep a minimum distance of 1 metre);
 • Making sudden movements and shouting in the immediate vicinity of the horses;
 • Throwing anything at the horses or in their immediate vicinity;
 • Standing in the way of a moving horse or attempting to stop a horse or its rider; 
 • If horses are behind a fence – crossing the fence.

Horses do not take part in the fights, it is forbidden to attack them or their riders in any ways – both of them are „untouchable”. If you witness a scene of horseback „combat”, remember: this will be a staged situation, do not join in. Example: a faction’s commander leads a squadron while being on horseback – in this situation he is out of range to the opposing side’s archers. 

Treat the horses as part of the scenography, not as part of the game to interact with (like camps that the opposing side cannot access). Of course, the riders/caretakers are also a part of the game and you can talk to them or play with them.

Player-to-Player communication, role-playing

 • At Zweihander, we have a zero-tolerance policy for harassment on the basis of orientation, sexuality, appearance, beliefs, faith, background (e.g. social). 
 • You may not use derogatory terms that could refer to a player rather than a character (e.g. „fat”, „runt”) unless a clear permission has been given by the other player.
 • Being always mindful of safety words is crucial to the comfort and safety of your fellow players! (a reminder of safety words can be found in further parts of this document).
 • Role-playing rape and sexual violence of any kind are not permitted at the Zweihander larp.
 • Do not escalate brawls!
 • Remember, that a “No” is a “No” – also at the afterparty.

Fights

 • Always report dangerous situations and rule violations by fellow players to the arbiters. 
 • Wear a helmet during the battle!
 • You may not attack another player with the intent of inflicting actual damage or with excessive/inadequate force.
 • Remember that there is no fighting between the factions in the camps themselves. If you are playing out violence in a camp, remember that close proximity to fire and tent ropes makes fights more dangerous.

Safety words – a reminder

 1. Yellow
 • Use the word Yellow to stop the scene from intensifying any further;
 • For example, you can use it when the game is approaching the limit of your physical or mental comfort
 • If your fellow player uses the word Yellow:
  • Move the conversation away from the topic that is currently being discussed, do not ask further questions about the topic;
  • in a fight (but not only then) – be more careful, do not intensify physical contact;
  • you do not have to stop the interaction.
 1. Red
 • Use the word Red if something has happened that requires you to stop playing – if you are in danger or have suffered physical or mental injury; 
 • You may use the word Red at the scenes of other players – if it is clear that the rules of the game are being breached, or you are witnessing a real danger (e.g. you see someone fighting with a damaged weapon with a bar sticking out of it, or you see an archer trying to shoot a damaged arrow);
 • If you hear the word Red
  • you are obliged to stop the game and repeat Red (so that your fellow players can hear it too);
  • all witnesses to the situation are obliged to make sure that the person who said the word Red is safe, does not need medical assistance, etc; 
  • Only when the endangered participant has safely left the scene or the situation has been clarified, play may be resumed. 
 1. Keep your peace
 • A phrase used to call fellow players to order and stop off-topic activities or conversations. 

Aid during the event

 1. Arbiter
 • the participant’s first line of contact with the organisers – the arbiter should be the first point of contact in case of problems;
 • a person marked with a checkered flag on a long wooden pole;
 • the person responsible for: resolving conflicts between players, observing fair play and safety rules during skirmishes;
 • There will be 5 arbiters present at the game.

What kind of problem can an arbiter be approached with?

 • with any which requires the organisers’ intervention – if necessary, the arbiter will pass the information on or refer you to the appropriate person;
 • A breach of the game rules by another player;
 • A dispute with another player;
 • accident or other circumstances requiring medical attention.

Competences of an arbiter

 • giving orders to participants (see Zweihander Terms and Conditions, §3 Participant’s Rights and Obligations, paragraph 17);
 • suspending fighting (with word Red);
 • moving the fight to a safer area;
 • giving a warning to a participant;
 • Temporarily removing a participant from the game;
 • Temporarily prohibiting a participant from participating in a fight;
 • Temporarily or permanently banning a participant from using a particular type of weapon;
 • Removal of a participant from the game altogether – in consultation with an organiser.

The photos and names of the arbiters will be published before the event. They will also be available at the main accreditation desk and at the organisers’ point. 

 1. Army’s Quartermaster
 • In the Averland encampment and in the Wissenland encampment there are army quartermaster tents marked with flags;
 • NOTE: an army quartermaster is a different person from the unit’s quartermaster.

What kind of problem can a quartermaster be approached with?

 • with any which needs the organisation’s intervention – if necessary, the quartermaster will pass the information on or refer you to the appropriate person;
 • If you need to speak to a person of trust – the army quartermaster will find them for you;
 • accident or other circumstance requiring medical attention – there is a first aid kit in the army quartermaster’s tent, they will also be able to inform the paramedic and nurse about the situation quickly;
 • fire – there is a fire extinguisher at the army quartermaster’s tent.
 1. Person of trust
 • They are player designated by the organisers with whom you can talk about any topic, including difficult or sensitive ones;
 • They are an impartial person; 
 • They are not an organiser and everything you talk with them about stays between the two of you;
 • They may suggest you reporting to an organiser if, for example, you are the victim of a breach of the rules, there is a likelihood of crime being committed or the situation requires further investigation;
 • They support you if you decide to speak to an organiser;
 • They have no psychological background but will listen to you with attention and understanding;
 • Only members of the community with a good reputation and appropriate sensitivity are designated to be persons of trust.

What kind of problem can a person of trust be approached with?

 • with any problem you want to discuss with someone impartial;
 • if you feel that your problem is too difficult or, on the contrary, trivial to discuss with an organiser and you think it would be easier to talk to another participant.

How to find a person of trust?

If one of the persons of trust is not within sight, go to the army quartermaster’s tent and ask the quartermaster to find one for you.

The photos and names of the persons of trust will be published before the event. They will also be available at the main accreditation desk and at the organisers’ point.

If you encounter violence, aggression, harassment in any form or actions outside the accepted norms, you should report it to an organiser as soon as possible. The organiser responsible for the safety of participants is Kaja Michałowicz (organisers’ point, +48 607 148 454).

 1. Organisers
 • The organisers take part in the event both as players and staff, so you can meet them throughout the whole game area
 • There is an organiser on duty in the organisers’ point (appropriately marked house near main accreditation point and car parking) for the whole duration of the event

What kind of problem can an organiser be approached with?

 • Any. Don’t be shy, don’t be afraid, talk to the organiser about what is bothering you.

The photos and names of the organisers have been published on www.zweihander.pl.

 1. Medical Point
 • There is a medical point at the organisers’ point where a paramedic and a nurse are stationed.

In what situations can you go to the medical point?

 • In any situation requiring qualified medical assistance (suspected fracture, sprain). 

Remember that there are first aid kits in the army quartermaster’s tents!

Important contacts

Organisers’ point: +48 607 148 454

Healthcare centers: 

District Hospital

Myszków ul. Wolności 29

phone: +48 34 313 88 80

Autonomous Public Health Care Facility in Żarki

ul. T. Kościuszki 31, 42-310 Żarki,

phone: +48 34 314 80 31, +48 34 314 80 29

Pharmacies: 

 • ul. Kościuszki 1, Żarki; 
 • ul. Moniuszki 21, Żarki; 
 • ul. Sobieskiego 22, Niegowa

Emergency number: 112